Blue Grey Red

Thông tin tai nạn giao thông từ ngày 16/12/2014 đến ngày 4/11/2015

-Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 111 vụ, làm chết 114 người và 55 người bị thương.

-Tai nạn giao thông đường thủy: xảy ra 04 vụ, làm 01 người chết và 0 người bị thương.